Nøkkelferdige løsninger, kabelinstallasjoner og tjenester

General Cable/NSW® gjør det enkelt for deg, med en komplett prosjektledelse opptil ferdigstilt installasjon. Med flere tiårs erfaring som et ledende selskap innen undervannskabelsystemer, kan vi også tilby følgende:

•    Ingeniørarbeide
•    Ruteklaring, besiktigelse av kabel rute, forlegging av dreggløp
•    Simultant opplag & nedgraving
•    Undersøkelse av etterlegging, reparasjon og vedlikehold

Kabelinstallering

General Cable/NSW® tilbyr konkrete løsninger til et bredt utvalg av kabelinstallasjonsområder, som defineres av vanndybde, bunnforhold og utplasserte offshorekonstruksjoner.

For vårt turnkey prosjekt, brukye vi internt og eksternt kvalifisert personell og utstyr. Dette inkluderte blant annet graveenhete SeaREX, vertikal kabelnedføring og i tillegg NOSTAG 10.

Tjenester

General Cable/NSW® tilbyr i tillegg til kabelinstallasjonen et bredt spekter av offshore tjenester og testtjenester. Slike tjenester omfatter kabeltermineringer og testing på offshore vindparker (opptil 72,5 kV), samt på høyspentkabler (220 kV). Videre tilbyr vi testetjenester for idriftsettelse, som f. eks. Very Low Frequency Test (VLF), TDR & OTDR, isolasjon og motstand, samt  ledningsevne og en lang rekke andre tester.

I tilfelle kabelreparasjoner eller erstatninger, kan General Cable/NSW® tilby offshore skjøtetjenester basert på et godkjent offshore skjøtingsoppsett.

Du finner mer informasjon her

Top