Strømkabler for undervannsbruk og tilbehør

NSW® undersjøiske strømkabler er konstruert for bruk med mellomspenning (MV/AC opptil 72,5 kV), høyspenning (HV/AC opptil 150 kV) og ekstra høy spenning (EHV opptil 220 kV). Typiske bruksområder er offshore vindparker, olje- og gassindustrien, øytilkoblinger, statisk tidevann og bølgekraft, samt sjø- og elvekryssinger . NSW’s erfarne prosjektgjennomføringsteam tilbyr installasjonskompetanse som imøtekommer selv de mest utfordrende kravene til samtrafikk, eksport og sjøkabelprosjekter.

NSW tilbyr hele spekteret av mekanisk, elektrisk samt fiberoptiske tilbehør, som f. eks. trekkeenheter, hang-off-hoder, kabelbeskyttelsessystemer, strømkontakter, kabelskjøter, fiberoptisk spleiseutstyr og eventuelt annet nødvendig utstyr og rekvisita.                  

Vi tar hensyn til spesifikke kundebehov og tilbyr individuelle tilpassede tilbehør.

Du finner mer informasjon her

 

 

Top