Viklingsledning

NSW® Viklingsledninger for nedsenkbare motorer

NSWs spesielt designede viklingsledninger, utstyrt med en høygrads isolasjon som er ugjennomtrengelig for væsker, tilbyr nedsenkbare motorer av høyeste kvalitet og garanterer problemfri drift og lang levetid for motoren. De har vist sin pålitelighet over mange tiår, og de isolerte kobberlederne kan senkes i en hvilken som helst vanlig brukt væske.

NSW® viklingsledninger består av en enkelt- eller mangetrådet, bar kobberleder isolert ved bruk av en plastkappe enten laget av PVC eller PE2. PVC-isolerte viklingsledninger blir vanligvis brukt til spenninger opptil 1000 V og ved temperaturer opptil 75 °C. PE2-isolerte viklingsledninger kan brukes i senkbare motorer som opererer ved høye spenninger også, samt ved temperaturer på opptil 90 °C. Økt varmemotstand oppnås ved tverrbinding av polyetylen.

Isolasjonens veggtykkelse er avhengig av driftsspenningen.
For spenninger over  3kV, anbefales det å bruke et halvledende sjikt (HL) mellom kobberlederen og isolasjonskappen. Overflaten på NSW®-viklingsledninger  som er isolerte med PE2 har et tynt, ytre lag med polyamid (PA) for overflatebeskyttelse.


Du finner mer informasjon her

Top