Marin

General Cable, med sine Exzhellent-Mar® og Genfire®-Mar-serier med sjøkabler, dekker alle krav til ledningsnett i den kommersielle  skipsindustrien. De er utformet i henhold til gjeldende IEC-standarder for installasjon i kraftdistribusjon, styrekretser og signaler i faste installasjoner på skip. 

Som en innovasjon i denne sektoren, presenterer General Cable sin eksklusive serie av kabler for faste installasjoner med fleksible, sektorformede kobberledere i størrelser over 50 mm2, for å forenkle legging og installasjon og gjøre arbeidstiden kortere, og for å bruke mindre plass.

Kablene er også utformet for å overholde strenge standarder for å unngå brannspredning. Videre er polymermaterialene som brukes halogenfrie, og disse avgir lave, transparente røyk- og syregasser som tillater en sikker evakuering i tilfelle brann.

Kabelserien Exzhellent-Mar® kan brukes i ekstreme klimaer, slik det demonstreres i deres samsvar med forutsetningene i standarden CSA 22,2, som involverer kaldbøyingstest ved -40ºC og slagprøven ved -35ºC.

De armerte kablene er utformet med kopperskjerm som gir en god, mekanisk beskyttelse, og kan også brukes til spesielle formål, som for eksempel filtrering.

Utformingsspesifikasjoner
Exzhellent-Mar-kabler er utformet for å oppfylle følgende standarder avhengig av kabeltype, for elektriske installasjoner i skip:

 • Generelle konstruksjons- og testkrav (IEC 60092-350) 
 • Lavspennings strømkabler (IEC 60092-353)
 • Mellomspenningskabler (IEC 60092-354)
 • Kontrollkabler (IEC 60092-376)
 • Instrumenteringskabler (IEC 60092-376)
Brannytelse
Exzhellent-Mar- og Genfire-Mar-kabler oppfyller følgende brannytelsesstandarder:
 • Test for vertikal flammespredning av vertikalt monterte, buntede ledninger eller kabler (IEC 60332-3-22 cat A)
 • Test for brannmotstand av elektriske kabler (kretsintegritet)(IEC 60331)
 • Fastsettelse av mengde med halogensyregass (IEC 60754-1)
 • Måling av røyktetthet av kabler som brenner under definerte betingelser (IEC 61034-2) 

Sertifiseringer

 1. ABS-copy-(1).jpg
 2. Bureau-Veritas-(1).jpg
 3. Det-Norske-Veritas.jpg
 4. Lloyds-Register.jpg

Top