Viklekabel

Fra maskinhus og tårn i vindturbiner der elektrisitet skapes til trinnomformeren og overføres til innsamlingssystemet og fra transformatorstasjonen til strømnettet, tilbyr General Cable et bredt spekter av fornybare energiprodukter for vindmarkedet, både onshore og offshore. 

Kabeltilbud

 Exzhellent® luftelinje av fleksible brettkabler gir den nødvendige fleksibiliteten til å tåle torsjonskrav som forbindes med bruk i Nacelle vindturbiner. General Cable kan anbefale den riktige kabelen for å løse dine spesifikke brukskrav i vindkraft.

Nacelle-kabel 

  • Exzhllent® Vent LV
  • Tenaflex®
  • ExzhellentT® Mobile   
Mellomspenningsstyrke
  • Exzhellent® Vent MV
 Kabelmontasjer
  • Skreddersydde, applikasjonsspesifikke kabelmontasjer — stripping, kitting eller egendefinerte kontakter 
Tilkobling til rutenett (Onshore)
 
Mellomspente PEX eller HEPR isolerte kabler sammenkobler onshore WTG og eksporterer strøm til nettet.

HV/EHV XLPE-kabler eksporterer strøm fra offshore WTG til nettet
Fullt utvalg av fiberoptikk for alle bruksområder:
  • NSW®
  • Hav®

 
Top