Flerledende kontrollkabler

General Cable tilbyr et bredt spekter av kontrollkabler for å tilfredsstille behovene til industriprosessenes kontrollering.

Movilflex® 500 V og Plastigron® 0,6/1 kV er fleksible kontrollkabler som er PVC-isolert og skjermede for bruk i innendørs installasjoner. De er godt egnet for bruk i et bredt spekter av industrielle bruksområder, spesielt for sammenkobling av maskindeler som brukes til produksjon, inkludert maskinverktøy.

Energy® Control og Armigron® Control er XLPE-isolerte og PVC-dekte kontrollkabler vurdert til 0,6/1 kV. De innlemmer alle tilgjengelige alternativer i Energy-® og Armigron®-produktspekteret for strøm. De er godt egnet for bruk i et bredt spekter av industrielle bruksområder.

Exzhellent® Control er XLPE-isolert og LSOH-overtrukne kontrollkabler vurdert til 0,6/1 kV. De anbefales sterkt i installasjoner der det stilles flere strenge krav til brannsikkerhet, for å unngå og sette mennesker i fare og for å forebygge økonomiske tap.


Movilflex-® og Plastigron® -kabler

PVC-isolerte kabler med kappe som er egnet for alle typer prosesskontroller i bransjen. Mer >>


Energy® kontroll og Armigron® kontrollkabler

XLPE isolerte kabler med PVC-kappe som er egnet for alle typer prosesskontroller i bransjen. Mer >>


Exzhellent® kontrollkabler

Tilgjengelig med en spesiell kappe for å løse utfordrende brannkrav. Mer >>

Top