Lavspennings strømkabler

General Cable’s Energy® enkle- og flerkjernes lavspente kraftkabler er ideelle for bruk i et bredt spekter av kommersielle og industrielle bruksområder, der enestående pålitelighet og maksimal ytelse er kritisk. 

Våre utforminger av Exzhellent® lavrøyks halogenfrie flammehemmende kabler er ideelle for lukkede miljøer eller høyt befolkede områder som auditorier, arenaer, hoteller og flyplasser der kravene til brannsikkerhet er strengere.

Segurfoc® & Genfire® lavrøyks, halogenfrie og brannsikre kabler tilbyr kretsintegritet i tilfelle brann, og holder kritiske sikkerhetssystemer i offentlige bygg i drift for å forenkle brannslukkingen og sikre en rask evakuering av fasilitetene.

Tenaflex®gummiisolerte kabler med kappe er konstruert for å tåle innendørs- og utendørsbruk i


Energy®-kabler

Tilgjengelig for alle typer industrielle bruksområder for faste innretninger. Mer >>


Exzhellent® -kabler

Tilgjengelig med en spesiell kappe for å løse utfordrende brannkrav. Mer >>


Segurfoc® -& Genfire® -kabler 

Tilgjengelig med en spesiell isolasjon for å gi brannmotstand.
Mer >>

Top