Segurfoc®- & Genfire-kabler®

Segurfoc® & Genfire® armerte kabler er ment for bruk i fordeling av lavspent strøm i faste, innendørs installasjoner der kretsintegritet kreves i tilfelle brann. Deres design inkluderer en armering som gir ekstra beskyttelse mot mekanisk slitasje ved bruk av stål for multikjernekabler og aluminium for enkeltkjernekabler. Lavrøyks halogenfrie (Low-Smoke Halogen-Free) kappematerialer av polyolefin kan imøtekomme flere krav samtidig, som UV-motstand, olje- og hydrokarbonmotstand, flammehemming, ekstra lave temperaturer, termitt- og soppmotstand osv.

Kabeltilbud:

Segurfoc® types XZ1AZ1 (frs, zh) og XAZ1 (frs. no) vurdert til 0,6 / 1 kV tilbyr stive kobberledere, Mica tape pluss PEX-isolasjon, LSOH innerdekke, stål eller aluminiumsarmeringsteip og LSOH-kapper.

Segurfoc®-LAV typer RZ1FA3Z1-K Mica og RZ1F3Z1-K Mica tilbyr fleksible klasse 5-kobberledere, PEX-isolasjon, LSOH innerdekke, bølgearmeringssteip av stål eller aluminium og LSOH-kappe. Disse kablene er konstruert for jernbaneinfrastrukturen, og anbefales spesielt til sikkerhetssystemene i tunnelene.

Genfire® FRA 950 typer RZ1MZ1 Mica er utformet i henhold til standard BS 7846 og overholder strenge, branntekniske krav i kategorien CWZ til BS 6387. Den galvaniserte ståltrådarmeringen gir god mekanisk beskyttelse og kan benyttes som jordleder hvis nødvendig.

Top