Armert kabel

General Cable’s Armigron® enkelt- og flerkjerne, lavspente og høyspente kraftkabler er ideelle for bruk i et bredt spekter av industrielle bruksområder der en enestående, mekanisk beskyttelse kreves. Disse kablene kan også installeres direkte i klassifiserte områder med høy eksplosjons- eller brannfare. 

Våre utforminger av Exzhellent® lavrøyks, halogenfrie, brannhemmende og armerte kabler er ideelle for offentlige bygg som auditorier, arenaer, hoteller, flyplasser osv., der ekstra strenge krav til brannsikkerhet kreves for folks sikkerhet og for forebygging av økonomiske tap.

Segurfoc®  armerte kabler er ment for bruk i innendørs installasjoner der det er nødvendig eller tilrådelig å ha kretsintegritet i tilfelle brann. Deres utforming omfatter en tverrbundet, polyetylen (XLPE) pluss micateipisolasjon. En halogenfri termopolyolefinkappe gir en enestående ytelse i tilfelle brann, med redusert flammespredning, lav surhet og etsing fra utviklede gasser og lav røyktetthet.


 


Armigron® -kabler

Armerte kabler med PVC-kappe for alle typer industrielle bruksområder for faste innretninger. Mer >>


Exzhellent® -kabler

Armerte kabler med en spesiell kappe for å løse utfordrende brannkrav.
Mer >> Mer >>


Segurfoc-® & Genfire® -kabler 

Tilgjengelig med et spesielt isolasjonssystem for å gi brannmotstand og for å løse utfordrende brannkrav. Mer >>

Top