Mellomspenningsleder & kabel for distribusjonslinjer

Når det kommer til pålitelig strømlevering for å imøtekomme kundenes økende krav, finnes det ikke noe bedre enn vår komplette linje av Hersatene®, Vulpren®, Exzhellent® og Vinylec® mellomspenningsjordiske kraftkabler for 6-30 kV fordelingslinjer og spesielle bruksområder som vindkraft, kjernekraft, flyplassbelysning, industri, raffinerier, og offentlig belysning.

Våre mellomspenningskabler for distribusjonslinjer eller spesielle bruksområder er produsert og testet i samsvar med IEC 60 502-2 og de spesielle kravene i hvert enkelt land i Europa.

Ved bruk av den mest avanserte TRXLPE-isolasjonen, tilbyr våre Hersatene®-kabler en høy, dielektrisk styrke med det laveste tapet for å garantere maksimal levetid i underjordiske systemer. Disse kablene er tilgjengelige med en rekke skjermutforminger og kappemateriell.

Våre nyskapende Exzhellent® -kabler som kombinerer TRXLPE-isolasjon med LSOH-kappen tilbyr utmerkede egenskaper når det gjelder brannsikkerhet (brannhemmende) og beskyttelse for mennesker.

Våre Vulpren®-kabler med isolasjon av etylenpropylengummi (EPR) tilbyr en utmerket varmealdring, våt, elektrisk stabilitet og fleksibilitet.

Våre Vinylec® -kabler med isolasjon av polyvinylklorid (PVC) er en god økonomisk løsning for industrien, offentlig belysning og raffinerier (armert versjon).

Mellomspent distribusjonskabel algerisk design
  • HERSATENE®   AL/XLPE/WBCWS/PVC Kabel for distribusjonsnett 6/10 og 18/30 kV
Mellomspent distribusjonskabel belgisk design
  • HERSATENEEAXeCWB or BAXeCWB or EAXeCeWB Kabel for distribusjonsnett 8,7/15 kV
  • EXZHELLENT® EAXeCeGB-F2 Kabel for distribusjonsnett  8,7/15 kV
Top