Energiprodukter & løsninger

Som din langvarige energipartner, har vi produktomfanget og ekspertisen til å imøtekomme dine spesifikke overførings-, distribusjons-, generasjons- og transformatorkablingsbehov.

General Cable har satt standarden for verktøy, med over hundre års erfaring med å utvikle avanserte materialer som leverer banebrytende og miljøvennlige kablingsinnovasjoner. Uansett kilde, lar produktene vår deg levere en rimelig, ren og pålitelig energi fra nettet til kundene og samtidig overvinne utfordringene i bransjen, imøtekomme regelverket og redusere den totale eierkostnaden over levetiden av energiinfrastrukturen.

Mellomspenningsleder & kabel for distribusjonslinjer Mer >>

Lavspenningsleder & kabel for distribusjonslinjer Mer >>

Top